cabaran dalam membina dan membentuk akidah

Cabaran-cabaran besar yang menganggu gugat akidah umat Islam sepertiajaran sesat dan sebagainya. Kita berkewajipan membina diri kita dan umatIslam dari pemikiran yang sempit atau ajaran sesat seperti itu. Disamping itu juga terdapat di kalangan orang Islam masih terikut-ikut dancenderung kepada kebudayaan dan cara hidup penganut agama lain. Tepatlahsebagaimana yang difirmankan Allah didalam surah al-Baqarah didalam ayat120 yang Maksudnya : Orang-orang yahudi dan nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atausuka kepadamu (wahai Muhammad) sehingga kamu menurut agama mereka (yangtelah terpesong itu). Oleh yang demikian, perlulah kita menguatkan akidah dan cara hidupberasaskan kepada Islam dan nilai-nilai keislaman yang unggul agar kitabebas dan merdeka daripada sebarang anasir yang memudaratkan dan yangboleh menggugat akidah kita.

Soal Jawab Agama Berkaitan/ Related post or question:

  1. apakah cabaran dalaman dal luaran bagi perlaksanaan islan hadhari dikalangan masyarakat pada hari ini?apakah cabaran dalaman dal luaran bagi perlaksanaan islan hadhari dikalangan masyarakat pada hari ini?

  2. bagaimanakah hendak membina akhlak yang baik sebagai remaja islam di zaman yang penuh dengan pengaruh negatif ini?

  3. Apakah cabaran jatidiri melayu muslim dalam era globalisasi dan cara mengatasinya?

  4. dalam ayat surah yasin ada menyebut maksudnya atau tafsirannya bahawa matahari berpusing atas paksinya dan bumi berpusing atas pasksinya, dalam konteks kita pelajari sains moden dari darjah 1 sehingga tua kita mempercayai bahawa matahari itu tetap tidak berpusing, adakah ini terjatuh akidah kita, ilmu sains ini dipelopori atau diputar belitkan oleh yahudi? Tolong perjelaskan ustaz..

  5. apakah kepentingan dan peranan akidah dalam membentuk negara cemerlang?